Centrum voľného času

Súkromné centrum voľného času od 1. septembra 2006 ponúka deťom a mládeži voľnočasové aktivity pod vedením kvalifikovaných pedagógov.

Okrem klasických záujmových útvarov CVČ pripravuje aj jednorazové podujatia - divadelné a filmové predstavenia, výchovné koncerty

 

Od 1.septembra 2020 sa mení názov cvč na : Súkromné centrum voľného času Košťany nad Turcom 171

 

Záujmové útvary v šk.roku 2023/24:

Čítankovo- pre rodičov s deťmi
Laser Tag
Poznaj naše lesy 
Kalokagatia
Dopravná výchova ZŠ Benice
Ako  precvičiť myseľ
Kluby DAV  SPŠT MT, SOŠOaS MT, GDK, GVT, Internát OA LM   
Filmový klub
Albi klub
Čítankovo MŠ KNT
Skupina historického šermu Staroslovania
Futbal KNT 
Futbal Likavka
Hokejbal Kometa juniori
Hokejbal Kometa muži
In line korčuľovanie 1
In line korčuľovanie 2
Posilňovanie Kometa  1
Posilňovanie Kometa  2