Čítankovo

Čítankovo predstavuje prekrásnu rozprávkovú detskú krajinu.

V roku 2012 sme sa presťahovali do priestorov bývalej malotriednej školy v Košťanoch nad Turcom, kde vznikol zázračný svet pre deti na motívy rozprávok J. C. Hronského - Čítankovo, v  ktorom Vás radi privítame

 

Navšívte našu stránku Citankovo.sk